Tenis - Cenník služieb

Prenájom tenisových kurtov - Letná sezóna

 

cena do 12:00 hod.

cena po 12:00 hod.

1 hod.
Pracovný deň
5,- EUR6,- EUR
1 hod.
Sobota, Nedeľa, sviatky
6,- EUR
 

PERMANENTKY

10 hod.56,- EUR
(5,60 EUR/hod)
20 hod.106,- EUR
(5,30 EUR/hod)
30 hod.150,- EUR
(5,- EUR/hod)

 

Doplnkové služby

Vypletanie tenisových rakiet14,- až 17,- EUR/raketa podľa kvality a značky výpletu
Požičiavanie tenisových rakiet3,- EUR/raketa/hod.